Kas svarīgs ir jāzina piederīgā nāves gadījumā

KUR JĀVĒRŠAS PIRMĀM KĀRTĀM !

Pirmais, kam jāzvana, ir neatliekamā medicīniskā palīdzība vai ģimenes ārsts. Savukārt, ja nāves cēlonis nav skaidrs vai ir aizdomas par vardarbīgu nāvi, ir jāizsauc policija, kas tālāk piederīgos informēs par lietu norisi. Policija ir jāizsauc arī gadījumā, ja ģimenes ārsts neizraksta izziņu, jo mirušais sen nav apmeklējis ārstu un ārstam viņa veselības stāvoklis nav zināms.

SAŅEMIET IZZIŅU PAR NĀVES IESTĀŠANOS

Kad piederīgais ir miris, vispirms ir jāsaņem izziņa par nāves iestāšanos. Ja piederīgais ir miris ārpus slimnīcas, tad izziņu par nāves iestāšanos izsniedz mirušā ģimenes ārsts.

NOGĀDĀJIET MIRUŠO MORGĀ PERSONĪGI VAI UZMEKLĒJIET APBEDĪŠANAS BIROJU

Kad ir saņemta izziņa par nāves iestāšanos, mirušo var nogādāt morgā. To var darīt paši piederīgie vai apbedīšanas biroja pārstāvji. Piederīgajiem jāatceras, ka viņiem NAV PIENĀKUMA nodot mirstīgās atliekas apbedīšanas biroju pārstāvjiem, kas ieradušies kopā ar ārstu vai policiju (vai pat pirms viņu ierašanās), lai it kā nogādātu mirušo morgā. Un nav pienākuma parakstīt līgumu par apbedīšanas pakalpojumu, Jums neredzot visas izmaksas!

Vislabāk, protams, ir izvēlēties tos apbedīšanas birojus, kuriem ir savs morgs. Vienmēr pirms mirušā pārvietošanas uz morgu piederīgajiem derētu pārliecināties, kur tieši mirušais tiek aizvests un vai tur būs iespējams piekļūt.

PABALSTS PAR TUVINIEKA NĀVI

Piederīgajiem pienākas arī pabalsts par tuvinieka nāvi. To var pieprasīt divpadsmit mēnešu laikā pēc nāves iestāšanās. Sīkāku informāciju par personām, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstu, var skatīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā www.vsaa.lv.