Morga pakalpojums

  •  Uzglabāšana (aukstuma kamerā)
  • Apģērbšana (ģērbējs)
  • Bārdas skūšana
  • Grimmēšana (grimms)-kompreses
  • Speciāla apkopšana (bioloģiski sliktā stāvoklī)
  • Iezārkošana