Pārapbedīšana

  • Mirušā cilvēka ķermeņa pārapbedīšanas kārtība tiek noteikta vietējās pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumos. Personai, kura vēlas pārapbedīt mirstīgās atliekas, jāsaņem attiecīgās pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumos minēto institūciju (ieskaitot Veselības inspekcijas) atļaujas pārapbedīšanai.Lai saņemtu Veselības inspekcijas atļauju pārapbedīšanaiir nepieciešams:
    1. pieteikums,
    2. miršanas apliecības kopija,
    3. izziņa no kapsētas par kapavietu, kur paredzēta pārapbedīšana.