Dokumentu noformēšana

  1. Medicīniskā apliecība par nāves cēloni
  2. Miršanas apliecība
  3. Izziņa apbedīšanas pabalsta saņemšanai
  4. Visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana mirušā transportēšanai uz ārvalstīm ( tai skaitā : miršanas apliecība, izziņa no veselības inspekcijas, u.c. saistītie dokumenti