Trīs saujas nozīme bēru rituālos

“… Vēl viena man manta būs līdzi

no vietas, kur šūpulis kārts, –

trīs saujas dzelteno smilšu,

tas talismans, dzimtenes vārds.”

/ M.Stradiņa/

Kad atvadamies no saviem mīļajiem, ir pieņemts kapā iemest trīs saujas smilšu. Bet vai esi aizdomājies kāpēc tieši trīs? Šī tradīcija ir tik sena ka to savos bēru rituālos ir pieņēmuši gandrīz visi.

Ticīgi ļaudis saka, ka tas cēlies no svētās Trīsvienības. “Dieva tēva, Dieva dēla un Svētā gara”. Bērēs, kad pie kapa notiek aizlūgums par mirušā dvēseli, bieži dzirdam mācītāju sakam “no zemes tu esi nācis, par zemi tev jāpaliek.” Pēc kā notiek rituālā trīs sauju iemešana kapā. “Dieva tēva, Dieva dēla un Svētā gara vārdā”.

Daži, savukārt, apgalvo, ka šī tradīcija nāk no senajiem latviešiem. Tie uzskatīja, ka šīs trīs saujas sibolizē bēru viesu pateicību par aizgājēja sniegto dzīves laikā. Kad mīļie un tuvie vēl pēdējo reizi atvadās no aizgājēja, tie kapā iemet trīs saujas smilšu – par darba tikumu, par sniegto sirds siltumu un par mūža gājumu.

Ir vēl arī kāds kas uzskata, ka trīs saujas ir tīri smiboliska bēru viesu piedalīšanā aizgājēja apglabāšanā. Ka tā tiek izrādīta cieņa aizgājēja tuvākajiem, tiem kas uzņēmušies bēru organizēšanas nastu.

Un šādu, šīs tradīcijas, izcelsmes varianu interneta dzīlēs ir atrodmi daudz un dažādi. Bet katram no mums ir savs stāsts, kuru nodosim saviem pēcnācējiem, lai uzturētu tradīcijas dzīvas.